יום ראשון, 23 באפריל 2017

דף 2 "בעלי לשון הרע"..

איסור לשון הרע, הוא אפילו אם במקרה מספר דבר רע על חבירו. לא רגיל בכך תמיד. 

אבל אם חס-ושלום מתרגל לנהוג כך באופן קבוע, כמו כאלו שרגילים לשבת ולדבר על אחרים – "כך וכך עשה האדם ההוא, כך וכך שמעתי עליו, כך וכך עשו אבותיו, המשפחה שלו.." (אומר דברים רעים עליהם) – אנשים כאלה נקראים בפי חכמינו זכרונם לברכה, "בעלי לשון הרע" – וזה חמור עוד יותר ממי ש"סתם" מספר לשון הרע, שגם אסור, כמו שלמדנו, והעונש על כך מה' חמור מאד.

ולמה? כי הם מראים זלזול בתורת ה', בכך שבקביעות עוברים על האזהרה מלשון הרע – ומתנהגים כאילו זה בכלל דבר מותר..

חידות:
·         למה חמור יותר מי שחלילה בקביעות מספר לשון הרע?

·         איך נקראים אנשים כאלו בפי חכמינו ז"ל?
דף 1: איסור לשון הרע

א.    אסור לספר דבר רע על מישהו אחר, אפילו אם זה אמת. וזה נקרא איסור לשון הרע. והמספר עובר על מה שאמרה התורה, "לא תלך רכיל בעמך" וגם על עוד איסורים.

ב.    ואם הדבר הרע, או חלק ממנו, אינו אמת - סתם מספר משהו רע שלא היה, על חבירו - זה עוון גדול הרבה יותר, שנקרא: "הוצאת שם רע".


חידות:
  אם אחד אומר לחבירו, סתם, לא בשביל לעזור: "אתה רואה אותו? הוא זה ששבר את האופניים של..." - על איזה איסור עבר?
ואם בכלל לא נכון שהוא זה ששבר - איך נקרא האיסור שעבר עליו?