יום חמישי, 11 במאי 2017

דף מס' 5

לפי מה שלמדנו, שאפילו אם יפסיד כסף, אסור לו סתם לספר לשון הרע, נבין שבוודאי כשלא מדובר בהפסד כזה, אלא סתם כי "כולם מדברים", זה אסור. 

כמו, למשל, שיושבים חבורת אנשים, או ילדים - ועוסקים, חס-ושלום, ברכילות ולשון הרע (נלמד בעז"ה בהמשך מה זה בדיוק "רכילות"). ואם הוא לא ישתתף ירגיש לא "עם כולם" ואולי ייחשב על ידם כאילו הוא לא חלק מהחברה. בכל זאת, יתאמץ ולא יעבור על האיסור. כמו שאמרו חכמים, "מוטב לאדם שייקרא שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום" (בעיני ה').

ויש לו שכר גדול מה' על כך, שלמרות שמצטער, בכל זאת לא מתפתה לדבר לשון הרע. כי מצוה, או זהירות מעבירה, שמקיים למרות שמצטער, זה כמו מאה פעמים שמקיים בלי צער..

ולזה מתאים מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: "כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז, שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער" (לא יכולים לתפוס כמה הוא גדול).


[חידה בדף הבא בעז"ה...]